Lắp đặt cỏ nhân tạo, đèn chiếu sáng, hệ thống chống sét tia tiên đạo 4 sân khu thể thao Vship1